fredag 4 januari 2013

Sofia KråkaVernissage onsdag 9 januari kl. 18 för Sofia Kråkas videoverk
A Breathing Conversation på Kungstensgatan 27.

"Tankarna och kroppen är två åtskilda föremål. Ibland har de turen att befinna sig i närheten av varandra och under den tiden sker ett samtal. I de stunder avståndet ökar krävs omformuleringar och tålamod. Kroppen är ständigt rädd för att bli lämnad och tankarna är rädda för att befinna sig för långt ifrån kroppen. A Breathing Conversation är ett verk där kroppen talar men där tankarna ännu inte hunnit fram."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar